Podstawowe dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Lubliniecka 33,
42-284 Herby,
województwo śląskie
tel.: (+48 34) 3574101 wewn. 23, 15, 22
fax: (+48 34) 3574101 wewn. 29
e-mail: gops@gopsherby.pl;
NIP: 575-16-94-129,
Regon: 150504336

.

Godziny urzędowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach czynny jest w następujących godzinach:

  • poniedziałek, środa i czwartek od 7.30 do 15.30
  • wtorek od 7.30 do 16.00
  • ptiątek od 7.30 do 15.00

.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1429)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781)
  • Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 162 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2247)
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Małgorzata Krysiak
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 75 027
Opublikował: Małgorzata Krysiak
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry